Toekomst Culturele Kring Land van Rode

Wij spelen graag open kaart.

In de voorbije 12 maanden hebben twee bestuursleden afscheid genomen van ons bestuur na een gezamenlijk parcours van meer dan 40 jaar. We danken Martine Verdonck en Inge Maes voor hun inspanningen de voorbije jaren.

Helaas is er voor juni 2024 een bijkomend ontslag aangekondigd en ook in juni 2025 zal er iemand ons bestuur verlaten, deze personen hebben ook allebei afzonderlijk een bestuur parcours van 20 jaar op de teller staan.
Langs deze weg wensen wij hen extra te bedanken voor de inspanningen de voorbije jaren en de werkjaren die nog komen.

Om verder kwalitatieve activiteiten te kunnen aanbieden aan onze leden, zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Verder kan je lezen wat we verwachten van een bestuurslid en hoe je jouw kandidatuur kan indienen.

We geven graag mee dat we meer dan 50 jaar bestaan, een pak ervaring hebben met het organiseren van culturele activiteiten en bovenal, ondanks de coronaperikelen, een financieel gezonde vereniging zijn.

We hebben nood aan minstens drie nieuwe bestuursleden en bij voorkeur vier, om de taken te kunnen verdelen en een goede werking te kunnen verzekeren, zonder bestuursleden te moeten overbelasten (zoals nu helaas het geval is).

Het is met spijt in het hart bij alle huidige bestuursleden dat wij moeten aankondigen unaniem te hebben beslist, dat als wij op het einde van dit werkjaar (juni 2024) geen nieuwe bestuursleden hebben kunnen aantrekken, de fietstocht van 16 juni 2024 onze laatste activiteit zal zijn. Daarna zullen wij overgaan tot de ontbinding van onze vereniging.

Als bestuursleden vinden wij dat het jammer zou zijn mocht na een succesverhaal van meer dan 50 jaar en meer dan 320 activiteiten er een einde zou komen aan een mooi verhaal dat gestart is in 1969.

Nico, Daniël, Anne, Guido, Elke en Sofie.

Wat verwachten wij van een bestuurslid?

1. Enthousiasme, motivatie en inzet.
2. Eenmaal per maand deelnemen aan de bestuursvergaderingen, met een welverdiende pauze in juli en augustus.
3. Helpen bij het uitdenken, de voorbereiding en de organisatie van activiteiten.

Voor wie het nog wat meer mag zijn …

In deze huidige uitdagende tijden zijn er ook tal van administratieve en financiële aspecten waar je jouw schouders zou kunnen onder zetten.

Kandidatuur indienen?

Je kan contact opnemen met iedereen van het bestuur. 

Je kan ook een mail sturen naar info@cklvr.be met vermelding van je naam en contactgegevens.

Je kan Nico De Spiegelaere (voorzitter) bellen op het nummer 0478 20 45 11 (spreek zeker een berichtje in als er niet wordt opgenomen).

Je kan ook steeds een briefje achterlaten in de brievenbus op de Geraardsbergse Steenweg 135, 9860 Oosterzele.

Wie dat wenst kan een persoonlijk gesprek hebben met één of meerdere bestuursleden, die graag al je vragen zullen beantwoorden. Wie zich geroepen voelt, nodigen we vrijblijvend uit naar de eerstvolgende bestuursvergadering waar je alvast even kan proeven van de werking van onze vereniging.

Hoewel we actief blijven tot juni 2024, wensen we de deadline voor het indienen van de kandidaturen te beperken tot 15 maart 2024.

Wij kijken alvast uit naar positieve reacties.

Warme groeten,
Bestuur Culturele Kring Land van Rode

Nico De Spiegelaere,
Daniël Keymeulen,
Anne Van Den Bossche,
Guido Martens,
Elke De Smet en
Sofie Jouret.