30 november 2023: Bruno Vanden Broecke : “Klink”.

Coproductie met GC De Kluize.

Er zijn in België 3.933 personen die misdrijven hebben begaan.
Strafbare feiten hebben gepleegd.
Maar zij krijgen daar geen straf voor.
Zij hebben namelijk een ‘geestesstoornis’.


Deze mensen worden geïnterneerd. Voor onbepaalde tijd.
Hun vermoedelijke vertrekdatum wordt bij aankomst provisoir vastgelegd op het jaar 9999.


We mogen die internering geen straf noemen.
Het woord ‘straf’ geldt alleen voor mensen die een ‘delict’ begaan dat hen kan worden ‘toegerekend’. Internering is een verplichte behandeling.

Een behandelaar deelt in ‘Klink.’ zijn ervaringen met deze ontoerekeningsvatbare mensen.


Zij zitten in de laatste fase vòòr,
in de rechte lijn naar hun voorlopige vrijlating.
Maar die lijn is allesbehalve de laatste. En is ook niet echt recht.

Hoe beleven zij hun internering?
Is er echt een verschil tussen een gedwongen behandeling en een straf?
Is ‘buiten’ écht buiten?


Annemie Morbee schrijft en werkt met geïnterneerden. Vanuit haar verbondenheid met de ‘wereld van het ontoerekeningsvatbare’, zocht ze Bruno Vanden Broecke op en leidde hem rond in een labyrint vol verhalen en mensenlevens, stemmen uit het vagevuur.

Klink. wordt een theatraal egodocument, een licht maar rauw samenzijn, met weinig franjes.
Een voorstelling die de kortste weg kiest. Die naar uw hart.

Prijs ABO XL : 16 euro (via inschrijvingen@cklvr.be)

OPGELET slechts 1 kaart beschikbaar !

Donderdag 30 november 2023 om 20u.