Het eeuwige avontuur :

Beste Avonturier,

Zoek niet verder, dit is de queeste die je zoekt.

Ga dapper verder zonder vrees en vol goede moed.

Los op dit eerste venijn en alles zal duidelijk zijn:

Is de oplossing goed, voor 10 stuivers, komen de volgende puzzels je tegemoet.

Naast eeuwige heldenmoed, zal gratis gerstenat jou deel zijn, bij een volgend aanwezig zijn.

Nico