Voordracht Manuel Sintubin : “De 21ste eeuw, een eeuw van natuurrampen”

Recent hebben we al wat voorproefjes gehad van wat ons te wachten staat in de 21ste eeuw:
in 2004 was er de grote tsunami in de Indische Oceaan, in 2005 was er orkaan Katrina, in 2010 de aardbeving in Haïti en in 2015 de aardbeving in Nepal.
We worden vandaag geconfronteerd met een explosieve mix. We hebben ten eerste de tijd tegen; de kans op extreme natuurfenomenen neemt steeds toe. We worden ook geconfronteerd met een opwarmend klimaat. En tenslotte is er de demografische explosie.
Deze combinatie maakt dat in de 21ste eeuw extreme natuurfenomenen zich steeds meer tot natuurrampen zullen ontwikkelen.
Doemscenario dat werkelijkheid wordt of kan de wetenschap ook hiervoor een oplossing vinden? Zal de wetenschap in staat zijn natuurrampen te voorspellen en zelfs te voorkomen of kunnen we ons enkel voorbereiden op het onvermijdelijke om zo de impact zoveel mogelijk te verzachten? En moeten we ook in Europa en in ons kleine België voorbereid zijn op het ergste?

Manuel Sintubin is professor geologie aan de faculteit Wetenschappen van de KU Leuven en zal ons via een boeiende voordracht proberen een antwoord te geven.

Waar : Polyzaal IZOO, Dorp 48, Oosterzele.
Wanneer : vrijdag 17 maart 2017 ,20u.
Inkom : leden 5 Euro, niet-leden 7 Euro.