Voordracht Trui Van Ackere: “WK Qatar”

200915 Mechelen Belgie, portretten Rode Kruis Vlaanderen

Voordracht in samenwerking met Amnesty International,

Amnesty International is een mensenrechtenbeweging van meer dan 10 miljoen supporters wereldwijd. Amnesty International onderzoekt onrecht, voert campagnes en ijvert bij beleidsmakers voor een wereld waarin de mensenrechten van iedereen worden nageleefd. Ook de rechten van de 2 miljoen arbeidsmigranten in Qatar zonder wiens inspanningen het WK Voetbal 2022 niet mogelijk zou zijn. In aanloop naar het wereldkampioenschap kregen én krijgen deze gastarbeiders te maken met misbruik en uitbuiting. Op welke manier worden hun rechten geschonden? Welke hervormingen zijn de voorbije jaren doorgevoerd? Kan voetbal een positieve rol spelen in het brengen van verandering? Klopt het dat duizenden arbeidsmigranten de dood vonden op de werven van het WK? Op tal van deze vragen gaat de voordracht dieper in.

Trui Van Ackere (1991) werkt als Verantwoordelijke Politieke Zaken bij Amnesty International-Vlaanderen. Ze coördineert er ook het werk rond het WK Voetbal Qatar 2022. Trui studeerde af in de Internationale Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Van 2016 tot 2021 ondersteunde ze de internationale humanitaire hulpverlening bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Waar: zaal de Heemkring, Kloosterstraat 13, 9860 Moortsele.

Prijs: leden : 6 euro ; niet-leden: 8 euro