Voordracht Patrick Loobuyck : “Samenleven met gezond verstand”

Maar we mogen ons niet uit elkaar laten spelen, schrijft Patrick Loobuyck. Hij pleit ervoor dat we ons inspannen om te verbinden in plaats van te polariseren.
We moeten blijven uitgaan van de morele uitgangspunten en de sociale mechanismen van ons samenlevingsmodel: vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit.
Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol en daarom ijvert Loobuyck sinds 2009 voor LEF-eindtermen in het onderwijs die moeten uitmonden in een vak dat eventueel godsdienst en zedenleer kan vervangen.
LEF staat voor “Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie”. Een niet te missen voordracht voor al degenen die bezorgd zijn over de maatschappij waarin onze kinderen opgroeien en zich afvragen wat we kunnen doen om ze leefbaar te maken en te houden.

Waar: ‘t Zaaltje, Kerkstraat 2 te Gijzenzele
Wanneer: vrijdag 6 oktober 2017 om 20:00u.
Inkom: leden 5 Euro; niet-leden 7 Euro