Jubileum 50 jaar CKLvR


Eind 1969 werd de Culturele Kring Land van Rode, toen nog Kulturele Kring Land van Rode, boven de doopvont gehouden met in december een eerste activiteit. Professor Serbruyns mocht de spits afbijten met de voordracht “Verdovende Middelen”.
Vijftig jaar later en met minstens 315 activiteiten op de teller doet de Culturele Kring Land van Rode nog steeds met dezelfde begeestering en inzet verder.
We willen dit gouden jubileum niet zomaar laten voorbijgaan.
Op zaterdag 29 februari 2020 willen we dit vieren samen met alle leden, oud-leden, sympathisanten en alle liefhebbers van cultuur in de ruimst mogelijke zin.

Plaats van het gebeuren: Feestzaal Agathea, Bakkerstraat 2, Landskouter – Oosterzele

Programma
* 15u tot 17u30 vrij bezoek aan de Tentoonstelling “50 jaar CKLvR”
* 17u30 tot 19u Feestelijke receptie en doorlopend bezoek aan de tentoonstelling
* Vanaf 19u Feestmaal en aansluitend muziek

We verwachten jullie inschrijving ten laatste op 17 februari 2020 via het online inschrijvingsformulier. Graag storten van de bijdrage voor het feestmaal van € 45 pp op BE88 8905 8400 8941